Vill du veta hur det går för dig på google?

March 24, 2016

En viktig aspekt för ett företag i dagens samhälle är en hög “Google rank”, med andra ord att man hamnar högt upp på Googles söksida när aktuella sökord skrivs in. För att få en bra Google rank krävs att man gör någonting som heter Googleoptimering. Googleoptimering är hantverket bakom att hamna högt upp på Googles söksida. Det kan handla om att länka från andra hemsidor, se till att rubrikerna på sidan matchar med aktuella sökord eller att texter på hemsidan innehåller relevant information i förhållande till sökorden.

För att hålla koll på hur det går med Googleoptimeringen kan man gå in på en rank checker som kan ge feedback på hur man ligger till.

Leave a Reply